ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το δικηγορικό μας γραφείο ασκεί επι σειρά ετών ως επι το πλείστον μαχόμενη αλλά και συμβουλευτική δικηγορία, με σκοπό την αποτελεσματικότητα αλλά με ταχύτητα και προσιτές αμοιβές. Με τιμιότητα απέναντι στον πελάτη και μακρόχρονη εμπειρία προσφέρουμε πλήρη νομική κάλυψη.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ αποτελούν:
 • Έκδοση διαταγής πληρωμής (για ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές, μισθώματα και απόδοση μισθίου) 
 • Αγορά ακινήτου (έλεγχος τίτλων) 
 • Επαγγελματικές (ή μη) μισθώσεις - Αγωγή κατά μισθωτή για ενοίκιο 
 • Αποδόσεις μισθίου 
 • Υποστήριξη σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
 • Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις 
 • Συμβάσεις έργου και δικαιόχρησης (franchize)
 • Έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ' αντιδικία. 
 • Διεκδίκηση αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα 
 • Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία, Ρουμανία Σκόπια και Κύπρο 
 • Ρύθμιση χρεών ιδιωτών-εμπόρων και επιχειρήσεων 
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Κόκκινα δάνεια-Νόμος Κατσέλη)
 • Διαζύγια συναινετικά και κατ'αντιδικία
 • Αποδοχές Κληρονομιάς (Πάσης φύσεως κληρονομικών διαφορών)
 • ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ βλ.περ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ για μισθώσεις στη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) 
 • ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 • Νομική κάλυψη “Startup” επιχειρήσεων 
 • Θέματα Συντάξεων 
 • Μεταφράσεις απο και σε Ρουμανικά, Βουλγαρικά , Αγγλικά και Ιταλικά

Providing quality services to our customers represents an essential part of our organization’s philosophy and is the basis of the whole quality management system implemented by us in conformity with the requirements of international standard ISO 9001:2015.
We consider the quality of our work as the main method of enhancing overall performance as well as the most efficient business card for our organization.
 In order to provide competitive services we aim to identify, understand and satisfy customer requirements and we commit ourselves to follow continual improvement of our activity.
 The principles that represent the basis of our philosophy are:
- continual awareness on the importance of following quality and conformity requirements in order to continuously improve our performance;
- continual monitoring of our processes and associated results in order to treat nonconformities and find opportunities for improvement;
- adopting a pro-active rather than reactive attitude towards quality starting from the premises that it is easier to prevent than treat nonconformities;
- continual conformity with legal and regulatory requirements applicable and a good relation with authorities.
The management takes full responsibility for providing all needed resources for the optimal functioning of the implemented management system as well as achieving specified quality objectives
update 09/11/2023

Print this post

Trending