ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Αξιοποιώντας την εμπειρία μας σε θέματα εταιρικού, εργατικού και πτωχευτικού δικαίου και δικονομίας παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρίες σε σχέση με την εν γένει διαχείριση και αντιμετώπιση προβληματικών επιχειρήσεων 

Αναλαμβάνουμε: 
Πτωχευτικές διαδικασίες
Υπαγωγή σε σχέδια αναδιοργάνωσης
Ευθύνες του ΔΣ
Αναδιάρθρωση του χρέους


Print this post

Trending