Συγκεντρωμένες όλες οι ΚΥΑ αναστολής δικαστηρίων

Όλα τα εργαλεία για τους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης https://www.nasioudis.com/2017/01/blog-post.html

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕ  η προθεσμία Α) Ανεστάλη διαδοχικά λόγω της πανδημίας COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 30-10-2020 έως και 29-1-2021 , Β) Επανεκίνησε από 30-1-2021 μέχρι και 14-2-2021 και διέδραμε κατά το διάστημα τούτο (16) ημέρες και Γ) Ανεστάλη  εκ νέου από 15-2-2021 μέχρι και 7-3-2021,

 Η συγκέντρωση των ΚΥΑ έγινε απο τον συνάδελφο Γεώργιο Μαργαρίτη

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα ………………….. ασκείται εμπροθέσμως, διότι ……………… απόφαση, επιδόθηκε στις ……..-……-2020, η δε …….μερη προθεσμία ασκήσεως …………………., άρχισε στις ……-……-2020 ανεστάλη δε διαδοχικά λόγω της πανδημίας COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 30-10-2020 έως και 7-3-2021 , με τις ακόλουθες ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των οποίων  ανεστάλησαν οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Τακτικών  Δικαστηρίων, ήτοι:

 

1)    Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23-10-2020 (Β΄ 4709),  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.68952/28-10-2020 (Β΄ 4757) και Δ1α/Γ.Π.οικ.69239/29-10-2020 (Β΄ 4777), «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 ΚΥΑ των ιδίων ως άνω Υπουργών, σύμφωνα με τις οποίες η Π.Ε Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο 4ο επίπεδο των προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 30-10-2020 έως και 6-11-2020

2)    Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2-11-2020 (Β’ 4831), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», για το χρονικό διάστημα από 3-11-2020 έως και 17-11-2020.

3)    Την  KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 (Β’ 4899), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020».

4)    Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 76629/28-11-2020 (Β’ 5255), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020».

5)    Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/5-12-2020 (Β’ 5350), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00».

6)    Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12-12-2020 (Β’ 5486), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80588/15.12.2020 (Β’ 5509), για το ίδιο ως άνω διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» .

7)    Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2/2-1-2021 (Β’ 1), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» .

8)  Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1293/8-1-2021 (Β’ 30), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

9)  Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 3060/16-1-2021 (Β’ 89), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

10) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/23-1-2021 (Β’ 186), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

11)  Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6877/29-1-2021 (Β’ 341), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

12)  Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/5-2-2021 (Β’ 454), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

13) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 (Β’ 534), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», η οποία όσον αφορά τη λειτουργία των Δικαστηρίων (σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β, του άρθρου 1) τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ η ΚΥΑ από Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/5-2-2021

14)  Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/27-2-2021 (Β’ 793), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

15) Την KYA με Αριθμ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021(Β’ 843)«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 

16) Την KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/06-03-2021 (Β’ 895), Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»

17) Την KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320/12-03-2021 (Β’ 996), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»

18)  Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19-3-2021 (Β’ 1076), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

19) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 (Β’ 1194), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

20) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02-4-2021 (Β’ 1308), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

21) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/09-4-2021 (Β’ 1441), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

22) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16-4-2021 (Β’ 1558), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

23) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-4-2021 (Β’ 1682), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 03 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

24) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021 (Β’ 1814), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 03 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

25) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/07-5-2021 (Β’ 1872), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

26) Την KYA με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-5-2021 (Β’ 1944), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Print this post

Trending