Μέρισμα και ΦΠΑ στη Ρουμανία


Στη Ρουμανία το μέρισμα που λαμβάνουν οι μέτοχοι απο την εταιρεία φορολογείται με 5% και όχι 15%. Δεν τιμωρείται ο ιδιοκτήτης εταιρίας, αυτός που ρισκάρει και επιχειρεί. Αυτές τις ημέρες ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο και αναμένεται να επικυρωθεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία σημαντική αλλαγή στο δομή του συγκεκριμένου φόρου:

· Το μέρισμα δεν είναι υποχρεωτικό όπως σε άλλες χώρες. Είναι προαιρετικό

· Μέχρι τώρα είχαμε δικαίωμα να το εισπράττουμε μία φορά τον χρόνο. Πλέον θα μπορούμε να το εισπράττουμε κάθε τρίμηνο

· (Άρα αν κάποιος χρειαστεί χρήματα από την εταιρία του, θα μπορεί να τα πάρει στη διάρκεια της χρονιάς, πληρώνοντας τον φόρο μερίσματος

· Μπορούμε να εισπράξουμε μέρισμα για όσο τμήμα των κερδών επιθυμούμε, όχι υποχρεωτικά για όλο το ποσό

Με την ικανοποίηση αυτού του πάγιου αιτήματος της επιχειρηματικής κοινότητας, η διαχείριση των κερδών της εταιρίας γίνεται ακόμη πιο εύκολη και ελκυστική.

ΦΠΑ 

Ο ΦΠΑ για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης στην Ρουμανία, θα μειωθεί από το 9% στο 5%. Υπενθυμίζεται ότι ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ για τα αγαθά και τις υπηρεσίες στη χώρα αυτή είναι 19%. ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα αγροτικά εφόδια μειώθηκε από το 24% στο 9%.


Βλ.περισσότερα σχετικά με την ίδρυση εταιρείας στη Ρουμανία  https://www.nasioudis.com/2014/07/blog-post.html
Print Friendly and PDF Print this post

Trending