Είναι καλή ιδέα η επιλογή ενός domain με την κατάληξη .Lawyer?

Οι δικηγόροι πρέπει να ζυγίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εαν θέλουν να αγοράσουν ένα domain στο διαδίκτυο με τη λέξη "Lawyer" στη δεξιά πλευρά της κουκκίδας.
Ο τομέας  .lawyer   είναι διαθέσιμος μόνο σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι είναι δικηγόροι, σύμφωνα με την Ιnternet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Είναι ένας από τους εκατοντάδες νέους γενικούς τομείς ανωτάτου επιπέδου που εισήγαγε πρόσφατα ο ICANN.

Η κατάληξη .lawyer κοστίζει περίπου 33 Ευρώ το οποίο είναι αρκετά υψηλότερο απο το συνηθισμένο .gr που είναι 20 Ευρώ για δύο χρόνια και το .com που είναι 9,5 Ευρώ τον χρόνο Επίσης υπάρχει το .law  που κοστίζει 230 Ευρώ τον χρόνο και και το .legal που κοστίζει 50 Ευρώ. 

Τα νέα γενικά ονόματα τομέα (domain) ανώτατου επιπέδου θα μπορούσαν να προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για όσους δεν μπόρεσαν να κερδίσουν μια ιδανική διαδικτυακή διεύθυνση στο γεμάτο .com χώρο, αλλά ένα μη δοκιμασμένο όνομα τομέα με υψηλή τιμή αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για πολλούς δικηγόρους.

Οι τομείς αυτοί όμως  είναι  ακόμα καινούργιοι, δεν έχουν το κύρος του dot-com και δεν σας  συμβουλεύω να μεταβείτε από τους υπάρχοντες τομείς σε έναν από τους νέους.


Εάν έχετε ένα ιστολόγιο ή έναν ιστότοπο σε συγκεκριμένο τομέα, το Google θα το μεταχειριστεί καλύτερα στις μηχανές αναζήτησης. Έχετε δημιουργήσει επωνυμία σε αυτό? τότε υπάρχει μεγάλη αξία εκεί που ήδη είστε. 


Αλλά εάν ένας δικηγόρος ή μια δικηγορική εταιρεία αρχίζει από το μηδέν, μπορεί να δοκιμάσει τους καινούργιους τομείς. Οι αναζητήσεις ακριβούς αντιστοίχισης είναι δυνατές μέσω των νέων γενικών τομέων ανώτατου επιπέδου, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες υψηλότερης εμφάνισης  σε μια αναζήτηση Google.


Αν είστε δικηγόρος εμπορικού δικαίου και έχετε το domain emporikodikaio.lawyer, έχοντας αυτή τη φράση αναζήτησης με διαδοχικούς όρους ενσωματωμένους στο όνομα τομέα σας δίνει μια ακριβή αντιστοιχία και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην κατάταξη μηχανών αναζήτησης. Αλλά μεταξύ των καθιερωμένων δικηγόρων, υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς το αν οι νέοι γενικοί τομείς ανώτατου επιπέδου θα προσφέρουν κάποιο πλεονέκτημα.

Οι νέοι γενικοί τομείς ανώτατου επιπέδου προσφέρουν περισσότερο χώρο για κοινούς συνδυασμούς λέξεων που έχουν ήδη αναλάβει άλλοι, βραχυπρόθεσμα, πιστεύω ότι οι πελάτες θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης και στην κατάταξη της Google  δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά ενα domain .lawyer

Βέβαια εάν θέλετε να κατοχυρώσετε ένα domain .lawyer ως συμπληρωματικό το οποίο θα κάνει έχει το ίδιο περιεχόμενο με το βασικό σας domain η εαν το .lawyer κάνει ανακατεύθυνση στο βασικό σας  domain  και δεν σκέφτεστε το επιπλέον κόστος τότε μπορείτε να το κάνετε.

Καλή σας επιτυχία.
Print this post

Trending