ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Λόγω της αύξησης της φορολογίας  από 01/01/2017 ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα ψάχνει καταφύγιο σε άλλες χώρες με ευνοϊκότερη φορολογία και μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές και φυσικά αναζητά και την μικρότερη γραφειοκρατία που του προσφέρουν οι χώρες αυτές 
Οι επιλογές της χώρας προορισμού επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους πχ. Τοποθεσία έδρας της μητρικής εταιρείας, κόστος ίδρυσης και διατήρησης εταιρείας, μισθούς εργαζομένων κλπ.

Οι τρείς πιο δημοφιλείς προορισμοί είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κύπρος, παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε επιγραμματικά την διαδικασία ίδρυσης σε κάθε μία χώρα και τους φορολογικούς συντελεστές.Διαδικασία σύστασης

Και στις τρεις χώρες η διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας είναι εύκολη και γρήγορη και δεν απαιτεί ιδιαίτερη γραφειοκρατία και την προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών. Χρειάζονται μόνο τα στοιχεία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη (με λατινική αναγραφή) ή του διαβατηρίου, κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται είτε στην Ελλάδα και επικυρώνονται αρμοδίως είτε μεταβαίνει ο ενδιαφερόμενος στο εξωτερικό και τις υπογράφει παρουσία συμβολαιογράφου, μετά μένει μόνο να επιλέξει την επωνυμία της εταιρείας (η οποία ελέγχεται στο μητρώο για την μοναδικότητα της), το κεφάλαιο της εταιρείας και το αντικείμενο δραστηριότητας. Τέλος συντάσσεται το καταστατικό της εταιρείας το υπογράφει και ακολουθεί η δημοσίευση του.

Κόστος σύστασης της εταιρείας 
Το κόστος σύστασης κυμαίνεται από 500 Ευρώ για την Βουλγαρία γύρω στα 1200 Ευρώ για την Ρουμανία και περίπου 2000 για Κύπρο. Φυσικά τα ανωτέρω κόστη αλλάζουν ανάλογα με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 

Κόστος έδρας
Η έδρα μπορεί να είναι είτε θυρίδα είτε πραγματική. Δηλαδή μπορεί να είναι μια θυρίδα σε ένα δικηγορικό γραφείο που σε αυτήν την περίπτωση το μηνιαίο κόστος είναι 50 Ευρώ τον μήνα για την Βουλγαρία και την Ρουμανία και περίπου 300 Ευρώ για τη Κύπρο.
Σε περίπτωση που επιθυμεί πραγματική έδρα εξαρτάται από την πόλη την οποία θα επιλέξει να δραστηριοποιηθεί πάντως σε κάθε περίπτωση θα του κοστίσει τουλάχιστον το τριπλάσιο σε σχέση με την έδρα θυρίδα.

Κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρείας
Το κόστος λογιστικής παρακολούθησης κυμαίνεται από 50 Ευρώ για την Βουλγαρία γύρω στα 100 Ευρώ για την Ρουμανία και περίπου 150 για Κύπρο. Φυσικά τα ανωτέρω κόστη αλλάζουν ανάλογα με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 
Φυσικά το κόστος της λογιστικής παρακολούθησης διαφοροποιείται ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών της εταιρείας.

Ας αναλύσουμε την κάθε χώρα ξεχωριστά σχετικά με την φορολογία, ΦΠΑ ασφαλιστικές εισφορές 

Ρουμανία 
Στη Ρουμανία η φορολογία είναι ενιαία 16% επί των κερδών..
Εκεί όμως που η χώρα εκπλήσσει είναι στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις μικρές εταιρίες, νέο-ιδρυθείσες ή πιο παλιές, με τζίρο ως 1.000.000 Ευρώ τον χρόνο. Για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να μην αφήσει περιθώρια φοροδιαφυγής, το κράτος της Ρουμανίας φορολογεί τις μικρές εταιρίες ως εξής:
-3% επί του τζίρου, αν δεν έχουν εργαζόμενο
-1% (!) επί του τζίρου αν έχουν 1 εργαζομένο Αν περάσουν το ποσό των 1.000.000 Ευρώ, τότε αυτομάτως θα πληρώσουν και αυτές φόρο 16% επί των κερδών τους. Παράλληλα, η φορολόγηση των μερισμάτων στη Ρουμανία είναι 5%.
Ο ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι στο 9% και ο γενικός ΦΠΑ στο 20%
Στη Ρουμανία δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των μετόχων ή των διαχειριστών μίας εταιρίας. Αντιθέτως αν το επιθυμούν μπορούν να προσληφθούν στην εταιρία και να ασφαλιστούν ως μισθωτοί εξασφαλίζοντας έτσι τα ίδια προνόμια με όλους τους ασφαλισμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (απαλλαγή ασφάλισης σε περίπτωση που υπάρχει δραστηριότητα σε άλλη χώρα, Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλισης με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν στην ΕΕ κλπ).

Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία η φορολογία είναι ενιαία 10% επί των κερδών.
Παράλληλα, η φορολόγηση των μερισμάτων στη Βουλγαρία είναι 5%.
Ο ΦΠΑ είναι και εδώ 20% με επιστροφή του αν η πώληση γίνεται σε άλλο κράτος μέλος (πχ Ελλάδα) μέσα σε 30ημέρες
Στη Βουλγαρία είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί μόνο ο διαχειριστής και αυτό μόνο αν δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Οι εταίροι δεν υποχρεούνται να ασφαλιστούν

Κύπρος
Εταιρικός φόρος (12,5%) με μεγάλη ευελιξία στις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 
Ο% φόρος επί των μερισμάτων για τους αλλοδαπούς δικαιούχους
Ο γενικός ΦΠΑ είναι 19% υπάρχουν όμως κάποιες ειδικές κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών που εμπίπτουν σε μειωμένους συντελεστές 9% και 5% ακόμα και 0%.
Η ασφάλιση για τον Ιδιοκτήτη δεν είναι υποχρεωτική αν δεν είναι Κύπριος Υπήκοος και η Εταιρεία δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο.

Σκόπια
Η ίδρυση της εταιρεία  μπορεί να ολοκληρωθεί σε 5 εργάσιμες ημέρες.
Το ελάχιστο κεφάλαιο για ΕΠΕ είναι 5.000 Ευρώ. Η εταιρεία μπορεί  να τα χρησιμοποιήσει  το κεφάλαιο αυτό για έξοδα μίσθωσης γραφείου, μισθοδοσία προσωπικού κ,λ.π.
Η Φορολογία  εαν ο τζίρος δεν ξεπεράσει τα 50.000 Ευρώ, είναι μηδενική. Από 50.000 εως 100.000 Ευρώ  υπάρχουν επιλογές (λεπτομερώς θα σας την εξηγήσει ο λογιστής). Αλλιώς γενικά ο φόρος ειναι 10%. Το ΦΠΑ ειναι 18%.

Στην Ελλάδα 
Αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης και είναι 29%, για επιχειρήσεις με κέρδη έως 50.000 Ευρώ.
Αυξάνεται η προκαταβολή φόρου από 75% στο 100%.
Αυξάνεται η φορολόγηση των μερισμάτων από 10% στο 15%.
Ο ΦΠΑ είναι στο 24% και υπάρχει και χαμηλός συντελεστής για τρόφιμα 13% και χαμηλότερος για μερικά είδη στο 6%
Οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ είναι 20% επι των κερδών για τον κλάδο σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο ασθενείας και συνολικά 26,95 %

Σύμφωνα με τα παραπάνω εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα είναι πλέον ασύμφορη και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Άλλωστε η μετανάστευση και αξιόλογου εργατικού δυναμικού με σπουδές, εμπειρία και γνώσεις έχει λάβει πρωτόγνωρες διαστάσεις. 
Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα είναι πιο δημοφιλής η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία λόγω της γειτνίασης ενώ στην Αθήνα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής η ίδρυση εταιρείας στη Ρουμανία. Η λύση της Κύπρου θεωρείται πλέον πολύ ακριβή για τους Έλληνες και ελάχιστοι πλέον αποφασίζουν την ίδρυση εταιρείας εκεί.

Κίνδυνοι- Παγίδες 
Η Βουλγαρία και η Κύπρος θεωρούνται μη συνεργάσιμα Κράτη για τις φορολογικές αρχές της Ελλάδας και υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ότι η εταιρεία είναι «εικονική» και τα κέρδη να φορολογηθούν στην Ελλάδα στο όνομα του Έλληνα μετόχου ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% για τις πρώτες 50.000 Ευρώ. 
Αντιθέτως η Ρουμανία με συντελεστή φορολόγησης 16% θεωρείται συνεργάσιμο κράτος και είναι πιο ασφαλής η ίδρυση της εταιρείας στη χώρα αυτή. 
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι ο έλληνας φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημα του και όταν αποκτά εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής εταιρείας θα πρέπει να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά στη φορολογική του δήλωση να φορολογηθεί με τη διαφορά φορολόγησης του μερίσματος και μετά μπορεί να τα εισάγει νόμιμα στην Ελλάδα.
Print this post

Trending