Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας με εξειδικευμένους στο Ποινικό Δίκαιο Συνεργάτες αναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία την εκπροσώπηση των πελατών μας σε κάθε φάση της ποινικής δίκης, από ακροατήρια πλημμελημάτων  εώς κακουργημάτων.  Τη σύνταξη μηνύσεων, εγγράφων εξηγήσεων, αιτήσεων άρσης ή αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων, αιτήσεων αναστολής κλπ. Διαθέτει δε εκτεταμένη εμπειρία σε διαδικαστικά θέματα ποινικού δικαίου, στη λήψη και μελέτη δικογραφιών, σε ζητήματα της εκτέλεσης και σε ό,τι αφορά εν γένει την προδικασία ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών.

Print this post

Trending