Ακάλυπτες επιταγές- Ανακοπές

Το γραφείο μας ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο έχοντας μακρόχρονη εμπειρία ως προς την έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτικούς τίτλους (επιταγές, συναλλαγματικές, αλληλόχρεο λογαριασμό, κλπ) καθώς και την εκτέλεση για την είσπραξη τους επίσης ασχολείται με την σύνταξη και την κατάθεση εγκλήσεων αναφορικά με το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.
Με την στενή συνεργασία του με πλήθος συνεργατών (λογιστών δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών) έχουμε ειδικότητα στην είσπραξη των οφειλομένων.
Επιπλέον υπάρχει μεγάλη εμπειρία για την εκδίκαση των σχετικών ανακοπών κατά των διαταγών πληρωμής ή κατά διαταγών απόδοσης μισθίου για οφειλόμενα μισθώματα.
Επίσης ειδικευόμαστε στις ανακοπές κατά κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ).

Print this post

Trending