ÎNFIINTAREA SI ORGANIZAREA FIRMEI IN GRECIA

ÎNFIINTAREA SI ORGANIZAREA FIRMEI IN GRECIA 
Societăţile comerciale din Grecia se împart în două mari categorii: societăţile “de capital" şi societăţile "in asociere". 
Societăţile in asociere

societăţile in asociere nu există o sumă minimă legală ce trebuie adusă în societate la înfiinţare .
- Repartizarea capitalului şi capacitatea de înstrăinare a participaţiei

Capitalul unei societati pe actiuni sau cu raspundere limitata este divizat în părţi egale (acţiuni/parti sociale), care sunt instrumente negociabile şi pot fi transferate în mod liber. În  cazul societăţilor in asociere, drepturile asupra unei firmei nu sunt tranzacţionabile. 

- Solemnitatea actului de înfiinţare

Societăţile de capital se înfiinţează printr-un contract notarial, spre deosebire de societăţile in asociere, unde este suficient simplul acord dintre parteneri. 

- Numarul asociatilor

Companiile pe actiuni si cele cu raspundere limitata (societati de capital) pot avea si un singur actionar/asociat, pe cand societatile in asociere trebuie sa fie constituite de cel putin doi asociati. Daca unul dintre acestia se retrage sau decedeaza, societatea isi inceteaza activitatea in mod automat. 

- Răspunderea asociaţilor

Membrii unei societăţi de capital sunt răspunzători pentru obligaţiile societăţii în limita acţiunilor pe care fiecare dintre ei le deţine. La societatile in asociere, asociatii raspund, cu propriul patrimoniu, in mod solidar, pentru actele comerciale ale firmei.

- Majoritatea necesara luarii deciziilor la nivelul societatii comerciale 

Modalitatea de luare a deciziilor diferă pentru cele doua categorii de firme: la societăţile de capital, majoritatea decidentă se calculează în funcţie de ponderea acţiunilor în totalul capitalului, în timp ce la societăţile in asociere aceasta se calculează în funcţie de numărul partenerilor. 

- Administrarea societatii comerciale
Membrii unei societati de capital nu participă in mod automat la administrarea societăţii, conditie prevazuta expres de lege pentru societatile in asociere. 
- Incetarea activitatii societatii comerciale
Dizolvarea societăţii de capital poate avea loc in conditiile actului constitutiv si ale legislatiei privind falimentul, iar in cazul societatilor personale poate interveni si legat de situatia asociatilor (faliment, moarte etc.). 

Înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni (A.E.)

Înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni, cunoscută în Grecia sub denumirea de anonymous etairia, se face conform Legii nr. 2190/1920 şi amendamentelor la aceasta şi implică mai multe etape: 

1. Prevalidarea (rezervarea) denumirii firmei la Registrul General al Comertului - prin notarul public;
2. Redactarea actului constitutiv al societăţii (continand denumirea, durata, obiectul de activitate, capitalul social, numarul si tipul actiunilor, compunerea, modul de functionare si autoritatea Consiliului Director etc) – la notarul public; 
3. Adoptarea (legalizarea) actului constitutiv – de catre notarul public; 
4. Plata unei taxe de 1% din capitalul social – in numerar la biroul notarului public sau prin depunerea documentului bancar care atesta efectuarea platii; 
5. Publicarea anuntului privind infiintarea firmei si a sumarului actului constitutiv in Monitorul Oficial

Înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată (EPE)

Procedurile de înregistrare sunt similare celor aplicabile societatilor pe actiuni (A.E.).

Taxele catre Registrul Comertului, Camera de comert locala si Fondul de asigurari de sanatate al avocatilor se achita prin biroul notarului public. Sumele pentru emiterea si legalizarea copiilor si certificatelor necesare inregistarii unei firme nu depasesc 100 euro iar tariful notarului public este in medie 250 euro + 23% TVA. La aceste sume se adauga taxa generala  de 1% din capitalul social.

Procedurile de înregistrare

 • Orice document limbă străină apostila si va fi urmată de o traducere oficială a Ministerului Afacerilor Externe si consilier.
 • Decizie de autorizare ramificare companie străină în Grecia(Eliberat de D corespunzător / Departamentul în cauză Prefectura).
 • Dovada Fondul de Asigurări EFC Personalul de imprimare National (T.A.P.E.T).
 • Proxy tradus oficial în limba greacă pentru numirea unui reprezentant legal al companiei in Grecia.
 • Declaratie pe proprie raspundere de N.1159 / 86, prin care avocatul a declarat că a prezentat în duplicat 
 • Monitorul în care unitatea este supusă recunoscut / este.
 • Certificat de instalare profesionale (contract de închiriere ștampilate sau titlul de proprietate sau de afirmare articolul 8 N.1599 / 86 alocare).
 • Autopsie.
 • Autorizarea reprezentantului legal, autentificat prin semnătura autoritătii publice (Poliţie, CSC, City, District), în cazul în care declaracia se depune de către o terţă parte.
 • Declaratie pe proprie raspundere de N.1599 / 86 care indica mmorfis legale ale companiei străine si numărul de membri.
 • Declaratie pe proprie raspundere de N.1599 / 86 de a accepta numirea în calitate de reprezentant legal, cu semnatura de o autoritate publică.
 • Mai ales indicat pentru parteneriate și capacitate de membri (general sau partener limitat).
 • Certificat de către autoritatea competentă din ţara în care PN pentru a fi compania care este în curs de activ până în prezent (Certificat de Good Standing).
 • Certificat de înregistrare în TCCI
 • Declarație de deschidere - Schimbare (M3 -M7 -M9)

* În cazul în care a emis OUG antipypa prezentate în două documente în loc de 1,2 si 4.
Organul fiscal competent pentru prezentarea de dovezi este că jurisdicţia teritorială a cărei jurisdicție sediul social al filialei / Tosh, cu excepţia cazului în străin NP este o societate cu răspundere limitată înregistrată în Filiala zone / Tosh din Atena, Pireu si Salonic / victorie, astfel încât Oficiul fiscal competent este respectivele societătile cu răspundere limitată.
COMPANIA PRIVATĂ "IKE" ÎN GRECIA: UN NOU ȘI FLEXIBIL TIP DE COMPANIE
 În ultimii ani sa înregistrat o mare dezvoltare a companiilor private (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «ΙΚΕ»), cunoscute și sub denumirea de "companii cu un euro". 
Aceste societăți au fost introduse în temeiul dreptului grec n. 4072/2012, modificat prin legea nr. 4155/2013. Datorită costurilor minime necesare înființării și operării simplificate, acestea sunt concepute astfel încât să răspundă nevoilor IMM-urilor prin stabilirea unei societăți mai flexibile și mai simple.
 Principalele caracteristici ale companiei IKE care o fac o alegere populară pentru cei care doresc să înființeze o companie în Grecia sunt următoarele: 

Cum se înființează compania?
 Companiile IKE pot fi create cu un document privat  de către una sau mai multe persoane prin intermediul "Ghișeului unic" al Registrului general comercial electronic (GEMI). Înființarea IKE printr-un act notarial este necesară numai în cazul în care acest lucru este impus de lege sau în cazul în care un partener al societății contribuie cu proprietatea imobiliară. Dacă dosarul cu documentația trimisă este complet, IKE poate fi stabilit în aceeași zi. Compania IKE trebuie să achiziționeze, de asemenea, un site web al companiei în termen de o lună de la înființare. Toate modificările Statutului (adică modificările corporative, schimbarea adresei, scopului etc.) se efectuează exclusiv prin site-ul web GEMI sau corporativ, fără prezența unui notar public și obligația de a publica în Monitorul Oficial. Durata societății IKE - dacă nu este definită în statut - este pentru o perioadă de douăsprezece ani.
 Ce capital este necesar? 
Unul dintre principalele avantaje ale IKE în aceste perioade de criză financiară și incapacitatea de a localiza surse de finanțare este că singurul capital necesar pentru înființarea companiei este suma de un (1) euro. În acest fel, partea care dorește să participe la o inițiativă de afaceri ar putea căuta alte modalități de a contribui la aceasta, pe lângă mijloacele de plată a capitalului. 
Unde se poate localiza sediul companiei? 
IKE își are sediul la locul menționat în statutul său, dar nu este obligat să aibă sediul social în Grecia. În plus, este posibil ca IKE să aibă sediul administrației în Grecia și să își dezvolte activitatea financiară (sediu real) într-o altă țară. 
Cine poate fi administrator al firmei? 
Administratorul IKE nu poate fi decât o persoană fizică care nu trebuie neapărat să fie partener al companiei. 
Care este scopul firmei
IKE poate avea un scop de afaceri ca cele ale altor companii, dar poate avea și un scop necomercial. 
Care este numele companiei? 
Denumirea societății IKE ar putea fi una obiectivă, ceea ce înseamnă că poate fi formată în funcție de scopul afacerii sau una subiectivă, bazată pe numele unuia sau mai multor parteneri sau o combinație a celor de mai sus . Ar putea fi, de asemenea, fictiv. Indiferent de numele companiei, legea cere menționarea că este o "companie privată", astfel încât cei care se ocupă de companie sunt conștienți de formarea și tipul ei.
 Care este amploarea răspunderii partenerilor?
Compania IKE este responsabilă numai cu activele sale pentru obligațiile sale corporative, cu excepția cazului în care răspunderea a fost efectuată de partener cu contribuții de garanție. Această răspundere limitată demonstrează avantajele companiei IKE în comparație cu alte forme corporative. Mai exact, prezintă o flexibilitate în comparație cu alte parteneriate ale societăților din Grecia (OE-EE), în care există un partener responsabil, în mod nelimitat (chiar și cu propria sa proprietate) pentru datoriile societății. Care sunt contribuțiile necesare ale partenerilor? Contribuțiile partenerilor IKE pot fi de trei tipuri: (a) contribuții de capital în numerar sau bunuri; (b) contribuții ne-capital, care sunt servicii care urmează să fie prestate. Aceste servicii trebuie să fie specificate în statut și executate pe o perioadă determinată sau nedeterminată. Valoarea contribuțiilor asumate fie la momentul înființării societății, fie la o dată ulterioară, sunt, de asemenea, specificate în Statut; (c) contribuțiile de garanție, care constau în asumarea răspunderii față de creditorii societății pentru datoriile societății, până la suma specificată în Statut. Valoarea oricărei contribuții de garanție ar trebui specificată în Statut și nu poate depăși 75% din răspunderea asumată de parteneri față de creditorii societății. 
Diversitatea modului în care contribuțiile sunt plătite este una dintre principalele inovații ale IKE și introduce o excepție de la obligația actuală care există cu alte forme corporative ale societăților din Grecia, în care contribuțiile se pot face numai în numerar și în active. Compania IKE împarte.
Cum se transferă acțiunile? 
Conform legii, toate contribuțiile sunt împărțite în acțiuni cu aceeași valoare nominală. Cu toate acestea, un singur tip de contribuție poate corespunde fiecărui acționar. 


Print this post

Trending