Έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ' αντιδικίαΟι τύποι διαζυγίου είναι κατ’ αρχήν δύο, το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία. Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτατη και έχει το χαμηλότερο κόστος ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζονται πολλές άλλες εκκρεμότητες (επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση διαζυγίου με ταχύτητα αποτελεσματικότητα και προπάντων εχεμύθεια.

facebook