ÎNFIINTAREA SI ORGANIZAREA FIRME IN GRECIA

Societăţile comerciale din Grecia se împart în două mari categorii: societăţile “de capital" şi societăţile "in asociere". 

Societăţile in asociere

societăţile in asociere nu există o sumă minimă legală ce trebuie adusă în societate la 
înfiinţare . 
- Repartizarea capitalului şi capacitatea de înstrăinare a participaţiei 
 Capitalul unei societati pe actiuni sau cu raspundere limitata este divizat în părţi egale 
(acţiuni/parti sociale), care sunt instrumente negociabile şi pot fi transferate în mod liber. În 
cazul societăţilor in asociere, drepturile asupra unei firmei nu sunt tranzacţionabile. 
- Solemnitatea actului de înfiinţare 
 Societăţile de capital se înfiinţează printr-un contract notarial, spre deosebire de 
societăţile in asociere, unde este suficient simplul acord dintre parteneri. 
- Numarul asociatilor 
 Companiile pe actiuni si cele cu raspundere limitata (societati de capital) pot avea si un 
singur actionar/asociat, pe cand societatile in asociere trebuie sa fie constituite de cel putin doi 
asociati. Daca unul dintre acestia se retrage sau decedeaza, societatea isi inceteaza activitatea 
in mod automat. 
- Răspunderea asociaţilor 
 Membrii unei societăţi de capital sunt răspunzători pentru obligaţiile societăţii în limita 
acţiunilor pe care fiecare dintre ei le deţine. La societatile in asociere, asociatii raspund, cu 
propriul patrimoniu, in mod solidar, pentru actele comerciale ale firmei.. 
- Majoritatea necesara luarii deciziilor la nivelul societatii comerciale 
 Modalitatea de luare a deciziilor diferă pentru cele doua categorii de firme: la societăţile 
de capital, majoritatea decidentă se calculează în funcţie de ponderea acţiunilor în totalul 
capitalului, în timp ce la societăţile in asociere aceasta se calculează în funcţie de numărul 
partenerilor. - Administrarea societatii comerciale 
 Membrii unei societati de capital nu participă in mod automat la administrarea societăţii, 
conditie prevazuta expres de lege pentru societatile in asociere. 
- Incetarea activitatii societatii comerciale 
 Dizolvarea societăţii de capital poate avea loc in conditiile actului constitutiv si ale 
legislatiei privind falimentul, iar in cazul societatilor personale poate interveni si legat de 
situatia asociatilor (faliment, moarte etc.). 

Înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni (A.E.) 
 Înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni, cunoscută în Grecia sub denumirea de anonymous 
etairia, se face conform Legii nr. 2190/1920 şi amendamentelor la aceasta şi implică mai 
multe etape : 
1. Prevalidarea (rezervarea) denumirii firmei la Registrul General al Comertului - prin 
notarul public; 
2. Redactarea actului constitutiv al societăţii (continand denumirea, durata, obiectul de 
activitate, capitalul social, numarul si tipul actiunilor, compunerea, modul de 
functionare si autoritatea Consiliului Director etc) – la notarul public; 
3. Adoptarea (legalizarea) actului constitutiv – de catre notarul public; 
4. Plata unei taxe de 1% din capitalul social – in numerar la biroul notarului public sau 
prin depunerea documentului bancar care atesta efectuarea platii; 
5. Publicarea anuntului privind infiintarea firmei si a sumarului actului constitutiv in 
Monitorul Oficial

Înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată (EPE)

Procedurile de înregistrare sunt similare celor aplicabile societatilor pe actiuni (A.E.). 
Taxele catre Registrul Comertului, Camera de comert locala si Fondul de asigurari de sanatate 
al avocatilor se achita prin biroul notarului public. Sumele pentru emiterea si legalizarea copiilor si certificatelor necesare inregistarii unei firme nu depasesc 100 euro iar tariful 
notarului public este in medie 250 euro + 23% TVA. La aceste sume se adauga taxa generala 
de 1% din capitalul social. 


Procedurile de înregistrare 
Orice document limbă străină apostila si va fi urmată de o traducere o
ficială a Ministerului Afacerilor Externe si consilier.
Decizie de autorizare ramificare companie străină în Grecia
(Eliberat de D corespunzător / Departamentul în cauză Prefectura).
Dovada Fondul de Asigurări EFC Personalul de imprimare National (T.A.P.E.T).
Proxy tradus oficial în limba greacă pentru numirea unui reprezentant legal al companiei in Grecia.
Declaratie pe proprie raspundere de N.1159 / 86, prin care avocatul a declarat că a prezentat în duplicat 
Monitorul în care unitatea este supusă recunoscut / este.
Certificat de instalare profesionale (contract de închiriere ștampilate sau titlul de proprietate sau de afirmare articolul 8 N.1599 / 86 alocare).
Autopsie.
Autorizarea reprezentantului legal, autentificat prin semnătura autoritătii publice (Poliţie, CSC, City, District), în cazul în care declaracia se depune de către o terţă parte.
Declaratie pe proprie raspundere de N.1599 / 86 care indica mmorfis legale ale companiei străine si numărul de membri.
Declaratie pe proprie raspundere de N.1599 / 86 de a accepta numirea în calitate de reprezentant legal, cu semnatura de o autoritate publică.
Mai ales indicat pentru parteneriate și capacitate de membri (general sau partener limitat).
Certificat de către autoritatea competentă din ţara în care PN pentru a fi compania care este în curs de activ până în prezent (Certificat de Good Standing).
Certificat de înregistrare în TCCI
Declarație de deschidere - Schimbare (M3 -M7 -M9)
* În cazul în care a emis OUG antipypa prezentate în două documente în loc de 1,2 si 4.
Organul fiscal competent pentru prezentarea de dovezi este că jurisdicţia teritorială a cărei jurisdicție sediul social al filialei / Tosh, cu excepţia cazului în străin NP este o societate cu răspundere limitată înregistrată în Filiala zone / Tosh din Atena, Pireu si Salonic / victorie, astfel încât Oficiul fiscal competent este respectivele societătile cu răspundere limitată.

facebook