Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2017

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Iso Γραφείου

Έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ' αντιδικία

ΠΟΛ.1223/2017 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ

facebook